Het bestuur

Henk van Baalen, voorzitter
0570 611 433

Margot Jager, secretaris
e-mail

Maarten Koeman, penningmeester
0571 270 884

Davida Post, lid, coördinator ambassadeurs

Leo Folgering, vice-voorzitter

Kascommissie
Rik Goedman
Ids Zandleven